Covid-19 oppdatatering gjeldende fra 4. januar 2021

ImF Midthordland ønsker deg et velsignet godt nytt år. Dessverre starter det nye året med en ny runde med innstramminger vedr. møtevirksomhet i forsamlingene og bedehusene våre. Covid-19 forskriften er oppdatert fra og med mandag 4. januar 2021 gjeldende for 14 dager.

Covid-19 forskriften finner du på denne linken!

ImF anbefaler kun digitale møter fram til og med 18. januar 2021 (Link til Sambaandet.no)

Ung-basaren blir avlyst

ImF-Ung Midthordland sin basar 23. januar 2021 blir dessverre avlyst. I stedet starter vi snart salget av loddbøker fram imot Fjell-ly basaren 29. april 2021. Mer informasjon kommer!

 

Fremhevet innlegg

Frelsernavnet – Undring over Guds Under

Maria med Jesusbarnet – Foto: iStockphoto

Det er Gud som bestemmer navnet på barnet og sier til Josef: «Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Matt 1,21.

Før Jesus kom til verden ble han kalt for Sønnen og for Ordet. «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.» (Salme 2, Joh 1,1.)
Da Ordet ble kjød og Sønnen steg inn i tiden, ble navnet Jesus.

Les her!