ImFs råd om smittevern vedrørende korona (Oppdatert 06.05.2020)

Norges Kristne Råd (NKR) har utarbeidet to smittevernveiledere:
1. Råd for gudstjenester og kirkelige handlinger
2. Råd vedr. aktiviteter for barn og unge

ImF ser at rådene ifra NKR er et solid grunnlag med gode råd som er verdt å lytte til. ImF ønsker dermed å ta veiledningen som grunnlag når egen organisasjon gjennomfører møtevirksomhet og arrangement.

ImF har i tillegg laget et kort dokument som viser til dette. Der har vi tatt med noen kommentarer, samt tillegg for smågrupper, leir og hensyn til våre forkynnere

 

Redusert bemanning på kretskontoret og Fjell-ly Leirsted

På grunn av korona-krisen har vi sett oss nødt til å redusere bemanningen på kretskontoret og på Fjell-ly. For henvendelser til kretskontoret ImF Midthordland – Tlf 56 32 08 19 (Mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 10:00 til 14:00) For henvendelser til Fjell-ly leirsted og Fjell-ly Catering- Tlf 56 31 04 40