Fremhevet innlegg

Korona-krisen rammer Fjell-ly og ImF Midthordland

Tekst og foto: Ole Andreas Wastvedt

12. mars 2020 innførte Helsedirektoratet de mest inngripende tiltakene som Norge har hatt i fredstid får å hindre spredningen av Korona-viruset. For vår del førte dette umiddelbart til at alle arrangement, bursdager, konfirmasjoner, leirer, bowlingavtaler og catering-leveringer som var planlagt på Fjell-ly ble avlyst og avbestilt. Dermed har mye av driftsinntektene til leirstedet stoppet opp.

Vi har derfor sett oss nødt til å stenge Fjell-ly og permittere servicepersonalet med virkning ifra 30. mars 2020. Daglig leder på Fjell-ly reduserer sin stilling ned til 40% i permitteringsperioden. De øvrige ansatte i kretsen blir foreløpig ikke berørt av permitteringer, men dette vurderes også fortløpende. For krisen har ført til at alle planlagte møter, lagsbesøk og arrangement i mars og april nå blir avlyst. Og vi forventer at dette kan vedvare. De to barneleirene etter påske er avlyst, og det er flere arrangement som står i fare for å bli avlyst, blant annet Fjell-ly basaren 30. april.

Så er det foreløpig ikke tatt noen beslutning på om årsmøtet til kretsen lørdag 6. juni, og Fjell-ly dagen søndag 7. juni blir gjennomført som normalt. Dette må vi komme tilbake til. Følg med i Vegen Fram, her på våre nettsider eller på Facebook-siden vår for oppdatert informasjon!

På grunn av avlyste arrangement mister vi viktige inntekter i form av leirbetalinger, kollekter og gaver. Nå ber vi derfor våre misjonsvenner om et godt håndslag til kretsarbeidet og til Fjell-ly i en krevende tid! Vi vil gå med Guds Ord til folket! Når vi ikke lenger kan samles til leir, eller møtes på bedehusene, må vi finne nye måter å nå ut med Guds Ord på. Da er Internett, radio og TV et godt alternativ, i tillegg til den personlige samtalen over telefon eller andre kanaler. Vi vil være med å bidra til at Guds Ord kan bli forkynt også i denne tiden.

Hjertelig takk for din støtte!

ImF Midthordland: Vipps nr 15299 Gaver
Fjell-ly Leirsted: Vipps nr 15298 Gaver

 

 

 

 

 

Vil du bli fast giver til Fjell-ly eller til ImF Midthordland? Last ned skjema for fast givertjeneste!