SAMLINGSFEST 3. SEPT KL 16.00 PÅ VIK BEDEHUS (NB! NY DATO OG NYTT TIDSPUNKT)

Andakt, sang og bevertning.

Samlingsfesten flyttes til denne datoen fordi Vik bedehus ønsker å samkjøre samlingsfesten til ImF Midthordland med sin egen åpningsfest. Slik håper vi å samle flere, og ikke minst at barnefamilier også deltar på kretsen sin samlingsfest.