Lokallag

Rundt 30 barne- og ungdomslag spredt utover hele distriktet, sørger for at evangeliet om Jesus blir formidlet til den oppvoksende generasjonen. Formålet med lokallagene, leirene og andre arrangement, er å drive opplæring til bibelkjennskap og kristen tro, og å gi hjelp til å leve det gode livet i følge med Jesus Kristus.