Leirklubb

fjell-ly leir

«Leirklubb» er en spennende satsing på Fjell-ly! Vi har startet fire leirklubber, én for hver «leirtype», og de er åpen for alle leirdeltakere som melder seg inn ved å betale 50 kr (semesteravgift). Det er hovedsakelig én grunn til at vi starter opp disse klubbene:

Økonomi: Vi har meldt inn klubbene i ImF Ung og får dermed startstøtte. Vi får også muligheten til å sende inn medlemslister hvert år og får tildelt frifondmidler dersom vi har fem eller flere medlemmer i hver klubb. Pengene vi får vil vi bruke til det beste for leirdeltakerne: f.eks. utstyr til leirene, bibler vi kan bruke på møtene, klubbkvelder m.m.

Hvordan melder man seg inn?

  • Kryss av for å melde deg inn i leirklubb ved påmelding til leir i Checkin!