Gi en gave!

Gaver til ImF Midthordland sitt arbeid kan sendes til:

Konto: 8220 02 80500 – Vipps nr: 15299

Gaver til Fjell-ly Leirsted kan sendes til:

Konto: 8220 02 80535 – Vipps nr 15298

Fast givertjeneste med skattefradrag:

Du kan tegne fast giveravtale ved å fylle ut og sende inn skjema for fast givertjeneste!