Barne- og ungdomsrådet

Barne- og ungdomsrådet (BUR) har sammen med UNG-Lederen i kretsen ansvaret for barne- og ungdomsarbeidet til ImF-Ung Midthordland, både leirarbeidet på Fjell-ly og oppfølging av de lokale barne- og ungdomslagene. Instruksen for BUR sier noe om hovedsaken i BUR sitt arbeid: «BUR skal ta seg av arbeidet mellom born og unge i krinsen, for å vekkja og vinna dei for Kristus, og vara dei hjå Han.»

BUR består etter årsmøtet 2022 av følgende personer:  Elisa Urhaug Reinemo, Magnar Ådlandsvik og Eva Kristin Kausland. Silje Kausland (UNG-Leder) møter fast i Barne- og Ungdomsrådet.

BUR sin handlingsplan for 2020/2021

  1. Ansette ny UNG-Leder i 100% stilling – Mål oppdnådd
  2. Rekruttere flere frivillige ledere til leirene på Fjell-ly (Etablere faste leirlederteam)
  3. Samarbeide med Nordhordland Indremisjon om lokal lederkonferanse (Utsatt på grunn av koronasituasjonen)
  4. Etablere et tettere samarbeid med Bergens Indremisjon om å arrangere leirer på Fjell-ly – (Utsatt på grunn av koronasituasjonen)
  5. Utarbeide årlige handlingsplaner for Ung-arbeidet
  6. Lederoppfølging av lagene i kretsen