AVLYST: Tenleir og Palmehelgleir blir avlyst

AVLYSTE LEIRER PÅ FJELL-LY: På grunn av korona og stor usikkerhet rundt det å arrangere leirer nå, har vi valgt å avlyse Tenleiren (7. til 10. klasse) som er satt opp på Fjell-ly 19. til 21. mars og Palmehelg-leiren (Familieleiren) 26. til 28.  mars 2021.

Vi håper nå at situasjonen snart kan bedre seg, og at vi igjen kan samles til leir som normalt på Fjell-ly. Det savner vi veldig.