Forfatterarkiv: Andreas Evensen

Vegen Fram og Fjell-ly Posten

VegenFram52013Kretsbladet «Vegen Fram» er på vei ut i postkassene, men i mellomtiden kan du lese bladet her.

I desembernummeret er også «Fjell-ly Posten» med, og den kan du lese her. Der kan du lese om tenleiren, se masse bilder fra leirhøsten, få mer info om to viktige arrangement til våren og se om det er en leir som kan passe for deg på leirplakaten for våren.