Ansatte

Johnny Iversen, Kretsleder                                                                                                                           j.iversen@imf.no / +47 957 00 489

Hans Kåre Algrøy, Adm.leder
hk.alg@imf.no / +47 901 37 158

 

Silje Kausland, Ung-Leder
s.kausland@imf.no / +47 474 76 033

Rannveig C. Møller, Forsamlingsarbeider, Blomsterdalen
Tora H. Skeie, Forsamlingsarbeider Nesttun
Lars Egil H. Fredriksen, Radiomedarbeider, Radio Fana, Nesttun

Solveig D. Holth, Daglig leder Fjell-ly leirsted
dagligleder@fjell-ly.no / +47 474 76 029

Meirong Nong, Renholder
Johanna Waagbø, Kjøkkenassistent
Magnar Ådlandsvik, Vaktmester