Referat fra årsmøtet

POSITIVITET OG GOD ÅND

Tekst: Roald Evensen

Foto: Hans Kåre Algrøy

Med opplysninger om nye arbeidere og god økonomi , ble misjonsfolket i Midthordland oppmuntret til videre arbeid etter årsmøtehelgen 9-11 juni på Fjell-Ly. Selve forhandlingsmøtet samlet 48 utsendinger. Forhandlingsmøtet ble ledet av formann Willy Landro på en trygg og god måte.

Motto for årsmøtehelgen var «Gud er trofast» som også var bibeltimetema . Årets bibeltimeholder var Roald Evensen som er forkynner i ImF. Styremedlem Svein Ove Horgen ledet på en stødig og varm måte denne samlingen i starten av årsmøte.

Etter valgene er styret for IMF Midthordland slik sammensatt:

Formann Willy LandroFormann Willy Landro valgt enstemmig.

Valgt på årsmøte: Eva Kausland, Svein Ove Horgen og Roald Evensen. Fra før er disse med: Ann Merete Klepsvik, Øystein Kartveit og Magnar Ådlandsvik.

Varamedlemsvalget ble som følger: 1 vara Janice Torsvik, 2 vara Stine Mari B Våge og 3 vara Magnus Leirgulen.

BUR fikk denne sammensetningen etter valgene:

Anette Wastvedt, Anny Rødstøl, Amund Lauvrak, Kristoffer Algrøy og Elisa Urhaug. Varamedlemmer er Øyvind Selfors og Willy Eikevåg.

Foruten viktige valg til styrene, ble den 54 årsmeldingen for kretsen fremlagt for godkjenning. Årsmeldingen var på forhånd presentert på en god måte gjennom Vegen Fram. Regnskap ble presentert av kretslederen. Årsmelding og regnskap ble godkjent av årsmøte.

BURs årsmelding ble presentert av Inge W Økland. Årsberetningen hadde mye positivt å si om leirarbeidet. Her gjør mange en betydelig innsats. Det ble fremhevet viktigheten av gode ledere på leirene. Antall lag i kretsen er relativ stabil.

Kretsen har fått overført flere millioner som resultat av bla to bedehussalg,- bedehusene i Rådalen og på Søreide. Dette gir kretsen gode og sikre økonomiske rammer fremover. Det ble tatt opp som egen sak på årsmøte hvordan kapitalen skulle forvaltes . Årsmøtet gav i denne sak kretsstyret fullmakt til å forvalte maks 5 millioner til en høyere rentesats enn det et ordinert bankinnskudd gir i dag.

Forsamlingsbygging var også sak og tema på årsmøte. Her er Otto Dyrkolbotn engasjert i en liten % stilling av kretsen(han er ansatt i IMF Ung) for å bidra med hjelp. Forsamlingsbygging er ikke noe nytt under solen. Dette har bedehus Norge drevet med i alle år. Det nye er satsing på «alt under et tak» og i større grad regionale samlings punkt. Her vil kretsen være med å bidra og hjelpe til lokalt.

Samtalen om arbeidet.

Mange tok ordet og en positiv tone med fokus både på det mere utfordrende som situasjonen i folkekirken og misjonstjenesten generelt i kretsen ble løftet frem. Arr ansvarlig i ImF Kennet Foss hadde ordet til orientering om bla den nye satsingen til høsten som heter Lederkonferansen. Denne ble grundig og god presentert.

Tema som kom opp under samtalen var bla hvordan vi kan mere tydelig synliggjøre våre standpunkt i etiske spørsmål og ikke minst da støtte de som får motbør i den offentlige debatten. Hvordan utvikle Fjelly ly bedre. Sammenslåing av kretser. Bør vi dele noe av vår kapital beholdning med andre enn oss i Indremisjonen? Dette var noe av tematikken i samtalen om arbeidet.

På årsmøte ble det gitt informasjon om de nye arbeiderne. Som ny Ung leder begynner Hans Roger Hosøy 27 år fra Åsane i full stilling fra august. Som forsamlings og kretsarbeider kommer Ivar Stensland. Han blir 30% knyttet opp til Austevoll, 20% Blomsterdalen og 50% i barene og ungdomsarbeidet i kretsen.

Fra neste høst går nåværende kretsleder Hans Kåre Algrøy av som krtsleder. Han vil fortsette som kretsarbeider i 50% fra neste høst. Som ny kretsleder kommer Ole A Wasstvedt.

På et årsmøte hører det også med å uttrykke takk. Mange ble takket for både lønnet og ikke minst ulønnet frivillig innsats. Her ble de som på en særlig måte er rause på praktisk hjelp på Fjell ly spesielt holdt frem. Både vaktmester tjenesten utenom hus og ikke minst på kjøkkenet ble særlig løftet frem.

Årsmøte lørdagen ble avsluttet med 50 års mimrefest for leirstedet Fjell ly og søndagen ble den årlige Fjell ly dagen markert med fullt hus av unge familier spesielt.

Fjell-ly 50år uten navn

Kretsstyret med Hans Kåre Algrøy i spissen fortjener en takk for en godt planlagt og gjennomført helg. Solveig Holth på kjøkken seksjonen hadde mange munner å mette denne helgen. Det ser ut som hun har god dreis på denne tjenesten sammen med sine gode medhjelpere. Vi sier dere en stor takk!