Redusert bemanning på kretskontoret og Fjell-ly Leirsted

På grunn av korona-krisen har vi sett oss nødt til å redusere bemanningen på kretskontoret og på Fjell-ly. For henvendelser til kretskontoret ImF Midthordland – Tlf 56 32 08 19 (Mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 10:00 til 14:00) For henvendelser til Fjell-ly leirsted og Fjell-ly Catering- Tlf 56 31 04 40