Råd fra ImF og ImF Midthordland angående møte- og lagsvirksomhet gjeldende fra 16. april 2021

Foto: iStockPhoto

Regjeringen oppdaterte den 13. april 2021, gjeldende regler og anbefalinger angående smittevern i forbindelse med pandemien. De nye nasjonale tiltakene gjelder fra midnatt, natt til fredag 16. april, og er annonsert som «regjeringens første trinn i gjenåpningen».

Når vi her refererer til nasjonale tiltak, presiserer vi (som alltid) at det kan være lokale tiltak som er strengere, og alle må sette seg inn i hvilke regler og anbefalinger som gjelder der de bor.

Av tiltak som særlig berører vår virksomhet, nevner vi:

  • Arrangementer/samlinger skal fortsatt kun ha publikum fra samme kommune. De som arrangerer, inklusive eventuell forkynner fra organisasjonen, har ansvar for at smittevern overholdes på en forsvarlig måte.
  • Det er maks 5 personer som gjester i eget hjem, og maks 10 personer på private sammenkomster innendørs utenom eget hjem (f.eks. på bedehuset). Dette må ligge til grunn for å vurdere samling av bibelgrupper/smågrupper. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
  • Inntil 50 personer på kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune. Dette gjelder altså alle barne- og ungdomslag. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
  • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
  • Vi gjentar det vi skrev i høst, at allsang krever minimum 2 meter avstand. Det er nødvendig å minne om dette, da dette oppgis som sannsynlig årsak til smitteutbrudd i forsamlinger.
  • Det bør fortsatt ikke være matservering på arrangementer.
  • Det er veldig lett å glemme avstandsregler ved «mingling» etter møter, så her må arrangør vise en fast linje.
  • Derfor gjentar vi: Hold 1 meter avstand, hold hendende rene, og syke skal holde seg hjemme.

Noen har spørsmål angående våre forkynnere som krysser kommunegrenser. Vi følger en forsiktig praksis her, men forkynnerne er å anse som en av arrangørene, og skal være svært bevisst på tiltakene. For øvrig er det mange arbeidstakere innenfor ulike sektorer som må pendle over kommunegrenser, og det ville være bortimot yrkesforbud dersom våre ansatte forkynnere ikke skulle kunne gjøre det samme.

Vi ber om Guds velsignelse over indremisjonsarbeidet på ditt hjemsted, at dere får til å samles innenfor nåværende regelverk, og at dere legger langsiktige planer for misjonsarbeidet når vi kommer til mer normale tilstander.

Vennlig hilsen

Erik Furnes, Generalsekretær for ImF
Ole Andreas Wastvedt, Kretsleder for ImF Midthorldland

Lenke fra regjeringen:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-starter-pa-forste-trinn-i-gjenapningsplanen/id2844380/

Lenke til Sambåndet: Ulike smittevernregler i bedehusland « Sambåndet (sambaandet.no)