Oppdaterte smittevernsråd fra ImF gjeldende fra 25. mars 2021

Foto: iStockPhoto

Regjeringen oppdaterte 23. mars gjeldende regler og anbefalinger angående smittevern i forbindelse med pandemien. Råd og forskrift gjelder fra og med torsdag 25. mars og inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 14. april (Endret 04.04.2021). Begrunnelsen er «for å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte».

Vi gjør oppmerksom på at lokale/regionale tiltak kan være enda strengere, og disse gjelder da over de nasjonale.

Av tiltak som særlig berører vår virksomhet, nevner vi:

  • «Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses». ImF og kretsene vil som konsekvens ikke sende ut sine arbeidere (tilsatte eller ulønnede) i denne perioden.
  • «Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene: Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser. (…) Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser».

Barn og unge under 20 år
Vær oppmerksom på at regjeringen fortsatt skjermer barn og unge under 20 år ved at de «kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten». Dette understreker det vi før har gått ut med, at lagsvirksomhet for barn og unge også skal prioriteres i bedehusene.
NB! Lokale/regionale tiltak kan også her være strengere enn de nasjonale.

Vår holdning til reglene
Vi registrerer at noen utviser en likegyldig – noen ganger også opponerende – holdning til smitteverntiltakene. Det mener vi er et dårlig vitnesbyrd, og trosser ordene om å underordne oss myndighetene: «Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. Men de som står imot, skal få sin dom» (Rom 13:1ff).

Dersom myndighetene diskriminerte kristne sammenlignet med andre i befolkningen, kunne vi eventuelt diskutere hvem en skal underordne seg, men det er overhodet ikke tilfelle i denne situasjonen!

COVID19 – Råd fra ImF og ImF Midthordland gjeldende fra 25.03.2021

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak – regjeringen.no