Om oss

Midthordland Indremisjon ble stiftet 4. mai 1963.

Midthordland Indremisjon er ein fellesorganisasjon for alle indremisjonslaga i Midthordland. Vi er tilknyttet Indremisjonsforbundet (ImF), og er den yngste av kretsene. Vi har årsmøte kvart år, den første helga i juni. På årsmøtet blir det gjennomført val av styremedlem for krinsstyret,  og val av styremedlem for barne- og ungdomsrådet (BUR)

Forsamling
Forenings- og forsamlingsarbeid blir drevet rundt på de lokale bedehusene i kretsen: På Askøy, Sotra, Austevoll, Bergen sør og Bergen vest. Både de ansatte i kretsen, forkynnere fra ImF og en solid stab fritidsforkynnere, reiser rundt ogforkynner evangeliet på de mange bedehusene våre Lokalforeningene og møtevirksomheten er bærebjelken i arbeidet vårt.

Leir
På leirplassen vår Fjell-ly er det hvert år innom ca 700 barn og unge som får ha det kjekt sammen og bli bedre kjent med Jesus. Arbeiderene i kretsen og frivillige medarbeidere i alle aldre tar seg av de menge leirdeltakerne. I tillegg til stor idrettshall og nytt flott internat, har vi også egen bowlingbane på Fjell-ly

Lagsarbeid
Over 30 barne- og ungdomslag spredt utover hele distriktet, sørger for at evangeliet om Jesus blir formidlet til den oppvoksende generasjonen. Formålet med lokallagene, leirene og andre arrangement, er å drive opplæring til bibelkjennskap og kristen tro, og å gi hjelp til å leve det gode livet i følgje med Jesus Kristus.

Barnehager
Bedehusene i Blomsterdalen, Nesttun og i Rådalen driver barnehager. Mange barn får kanskje et første møte med Jesus gjennom dette arbeidet.

Radio
Gjennom nærradioene våre, Radio Fana og Kystradioen, når vi ut til veldig mange mannesker! Der får vi peke på Jesus gjennom sang, musikk, andakt, samtaler, møteopptak, intervjuer og mye mer.

Vegen Fram
Kretsbladet til Midthordland Indremisjon heter Vegen Fram. He rkan du få med deg siste nytt fra arbeidet, og nyttig informasjon om hva som skal skje fremover. Det er krinsleiaren som er redaktør for bladet, og ønsker du å abonnere på bladet kan du sende en e-post, eller ringja (56310440) til kretskontoret, så ordnar vi det!

Mye har endret seg siden stiftingsmøtet i 1963, men de visjonene og det kallet som pionerene hadde, blir fremdeles videreført..