Om oss

Indremisjonsforbundet Midthordland ble stiftet 4. mai 1963.
ImF Midthordland (Org.nr 971 561 262 MVA) er en selveiende og ikke-kommersiell (non-profit) organisasjon med upersonlig og avgrenset ansvar for gjeld. Vi bygger vårt arbeid på Bibelen, Guds ord og den evangelisk lutherske bekjennelse. Vi er tilknyttet Indremisjonsforbundet (ImF), og er den yngste av kretsene i ImF. Organisasjonen er registrert i Frivillighetsregisteret.

ImF Midthordland er en frivillig sammenslutning av lokale indremisjonsforeninger, barne- og ungdomslag og bedehusforsamlinger.  Det er også en fellesforening (Sotra Indremisjon) som står innmeldt i kretsen pr 31.12.2020. Der det ikke er indremisjonsforeninger har styret valgt ut kontaktpersoner.

Hovedoppgaven vår er å gå «Med Guds Ord til Folket» og vårt kall er å vinne mennesker for Kristus, utvikle det lokale forenings- og forsamlingsarbeidet, utruste ledere og sende forkynnere ut med Guds Ord. Formålet er å fremme Guds rike og holde oppe et livskraftig indremisjonsarbeid lokalt i områdene kretsen dekker. Dette vil vi oppnå ved å forkynne Guds Ord gjennom de tiltak, redskaper og kanaler som vi finner tjenlige, og arbeide for å opprettholde et mangfoldig indremisjonsarbeid lokalt i hele kretsen rettet mot barn, unge, voksne og eldre.

For mer informasjon, se Årsmelding 2019 ImF Midthordland