Leirleder

leirlederPå leirene på Fjell-ly har vi med oss mange frivillige leirledere, i tillegg til oss som er ansatt. Vi trenger helst 12 ledere per leir for å gi deltakerne en trygg og god opplevelse. Mange ledere står på leir etter leir, men vi er stadig på utkikk etter nye ledere, både unge og voksne.

For å være med som leder på leir må du være en kristen, helst tilhøre en menighet (kirke, bibelgruppe, ungdomsklubb osv), ikke nødvendigvis tilknyttet til ImF, være interessert i å arbeide med barn og unge og være klar for å ta ansvar og ta i et tak. For å vite litt mer om hva det innebærer å være leder, oppgaver, og om hvordan vi har det på leir, kan du lese leilederinstruksen vår.

Vi prøver å følge opp lederne våre ved å ha ledersamlinger både i forkant og under leirene. Vi inviterer også lederne til en leirlederkveld i forkant av hvert semester for å gi dem relevant undervisning og info.

Dersom det kan være aktuelt for deg å være med som leder, eller dersom du vil ha litt mer info, så kontakt gjerne oss på leir@fjell-ly.no eller 56310440