ImFs råd om smittevern vedrørende korona (Oppdatert 06.05.2020)

Norges Kristne Råd (NKR) har utarbeidet to smittevernveiledere:
1. Råd for gudstjenester og kirkelige handlinger
2. Råd vedr. aktiviteter for barn og unge

ImF ser at rådene ifra NKR er et solid grunnlag med gode råd som er verdt å lytte til. ImF ønsker dermed å ta veiledningen som grunnlag når egen organisasjon gjennomfører møtevirksomhet og arrangement.

ImF har i tillegg laget et kort dokument som viser til dette. Der har vi tatt med noen kommentarer, samt tillegg for smågrupper, leir og hensyn til våre forkynnere