Hvorfor må vi…?

sporsmalstegn_1gjadb2ixzxit1ixomophlxxm3Hvordan kan vi gi gode svar på barnas «hvorfor?», og motivere dem på en god måte til å være med på møte, lese Bibelen, be osv. Her er noen tanker ut fra 5Mos 6.

Mange barn og unge som vokser opp i kristne familier stiller gjerne etter hvert en del spørsmål ved det som de blir opplært i fra Bibelen, og lurer gjerne på hvorfor de må være med på møte, lese Bibelen, hvorfor en må be osv. De er ikke alltid så lystbetonte ting, og det er kanskje ikke så lett for foreldre å gi gode svar. For hva skal en si? Kanskje: «Jo, det er noe vi må gjøre», eller: «Fordi vi vil være gode kristne» eller klassikeren: «Slutt å spør så mye!» Ikke så veldig motiverende svar kanskje…

Men i Bibelen finner vi faktisk både det samme spørsmålet, og et veldig godt svar fra Gud selv. Gud gav Moses og Israelsfolket beskjed om å innprente hans ord i barna (5Mos 6:7), og Gud visste om at barna til Israelsfolket kom til å spørre om hvorfor de måtte ha budene som Gud gav dem. Derfor sier han til Moses: «Når din sønn i morgen spør deg: «Hva betyr disse budene, forskriftene og reglene som Herren vår Gud har gitt dere?» skal du svare» (5Mos 6:20-21) Hva skulle ha så svare? Jo, hør: «Vi var slaver hos farao i Egypt, men Herren førte oss ut av Egypt med sterk hånd…. Herren påla oss å holde alle disse forskriftene og frykte Herren vår Gud…» (5Mos 6:21-24) Bakgrunnen for å holde budene er det som Gud hadde gjort for dem – han hadde grepet inn da de var slaver under egypterne, og fridd dem ut på grunn av lammets blod og gjennom å vise sin makt. Derfor gav han dem budene som de skulle holde.

Vi kan overføre det til vår situasjon, og prøve å gi et tilsvarende svar: «Vi var slaver under synden, men Gud grep inn gjennom Jesus og fridde ut gjennom hans død og oppstandelse…. Herren gav oss sitt ord og sine bud og følge fordi han har  frelst oss.» Det er det som Gud har gjort som er bakgrunnen for vår bibellesning, vår møtegang, våre bønner. Vi gjør det ikke fordi å bli noe for Gud, for å fortjene noe, men fordi Gud har gjort noe for oss. Vi gjøre det ikke for å være gode kristne, men fordi Gud har grepet inn i vår håpløshet og gitt oss et nytt liv. Gi dette svaret neste gang barna og ungdommen spør deg, det er et svar fra Gud som motiverer barn, unge og voksne til å følge hans gode vilje.

(Artikkel i Vegen Fram, nr. 5 2015)