Høstbasar på Fjell-ly (Avlyst)

På grunn av corona-pandemien er det restriksjoner på hvordan basaren avvikles:
– Det viktigste her er at en holder god avstand, dvs minst en meter til andre personer, bortsett fra de som hører til samme husstand.
  Inne i møtesalen skal det god avstand mellom hver husstand og mellom enkeltpersoner. Folk som hører til samme husstand kan sitte tett sammen.
– Alle som skal være tilstede på basaren må registreres med navn og telefonnummer.
– Husk god håndhygiene med grundig vask av hender og bruk av håndsprit.
– Salg av middag etter smittevern-veileder for buffé.
– Ønsker at en betaler med Vipps eller «tapping» på kortautomaten.