ImF Midthordland anbefaler at møtevirksomheten i vår krets innstilles de kommende ukene!

Foto: CDC

Regjeringen la fram nye nasjonale koronatiltak 05.11.2020. Situasjonen er særlig alvorlig i Bergen og i nabokommunene, og det er derfor 06.11.2020 lagt fram egne og strengere regler for vår region.

Regjeringen anbefaler alle i de kommende ukene i størst mulig grad om å holde seg hjemme og avgrense sosial kontakt med andre mennesker.

I Bergen og kommunene rundt blir det ifra natt til lørdag 7. november 2020 innført følgende smitteverntiltak som berører våre forsamlinger og bedehus:

Det blir forbudt med mer enn 20 personer på offentlige arrangement. Arrangementer uten faste sitteplasser blir forbudt. Det blir gjort unntak for begravelser, hvor det er tillatt med 50 personer.

Dette er momenter som gjør at vi i nåværende situasjon vil anbefale å innstille møtevirksomheten de kommende ukene. Nå bør vi vise samfunnsansvar og gjøre det vi kan for å forhindre en ytterligere eskalering av smittesituasjonen. 

Les anbefaling ifra ImF her!