Frelsernavnet – Undring over Guds Under

Maria med Jesusbarnet – Foto: iStockphoto

Det er Gud som bestemmer navnet på barnet og sier til Josef: «Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Matt 1,21.

Før Jesus kom til verden ble han kalt for Sønnen og for Ordet. «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.» (Salme 2, Joh 1,1.)
Da Ordet ble kjød og Sønnen steg inn i tiden, ble navnet Jesus.

Les her!