Er du vår nye UNG-Leder?

lmF-Ung Midthordland driver et utbredt arbeid for barn og unge i kretsen, med ca 30 lokale
barne- og ungdomslag, og 13 årlige leirer på Fjell-ly leirsted. Vi bygger vårt arbeid på Bibelen,
Guds Ord og på den evangelisk lutherske bekjennelse.

Vi søker nå etter en ny UNG-leder i 100% stilling, som kan lede UNG-avdelingen og styrke og videreutvikle barne- og ungdomsarbeidet i kretsen vår. Stillingen vil inngå i kretsen sitt lederteam og avlønnes etter lmF sitt lønnsregulativ. Kretsleder er nærmeste overordnede.

Ung-avdelingen har følgende 3 ansvarsområder:
1. Barne- og ungdomsleirene på Fjell-ly
2. Besøke og betjene barne- og ungdomslagene i kretsen (ca 30 stk)
3. Lederoppfølging av leirledere og lagsledere.

Stillingen omfatter:
– Forkynnelse og undervisning fra Bibelen for barn og unge
– Administrasjon av leirene på Fjell-ly leirsted
– Oppfølging av eksisterende barne- og ungdomslag i kretsen
– Tilrettelegge og bistå etablering av nye barne- og ungdomslag i samarbeid med ImF-Ung
– Lederoppfølging og lederutvikling i samarbeid med ImF-Ung
– Sekretær for BUR (Barne- og ungdomsrådet i kretsen)
– Nærmeste overordnede for barne- og ungdomsarbeidere i kretsen

Du er en som:
– Vil være en tydelig kristen leder for barn og unge
– Er kreativ, engasjert og nyskapende
– Er strukturert, fleksibel og liker utfordringer
– Er inkluderende, kan jobbe selvstendig og i team
– Har gode IT-ferdigheter og behersker Microsoft Office 365

Kontorfellesskap på Fjell-ly leirsted på Møvik, Sotra. Utdannelse/erfaring innen teologi, ledelse eller pedagogikk er ønskelig, men ikke påkrevd. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingen kommer inn  under unntak i Arbeidsmiljøloven §13-3 og Diskrimineringslova §9. Den som ansettes må arbeide i samsvar med Indremisjonsforbundet sitt mål- og verdidokument. Politiattest kreves.

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med kretsleder Ole Andreas Wastvedt: oa.was@imf.no – Mobil: 47476030

Søknad med CV og referansepersoner sendes til:
ImF Midthordland v/Ole Andreas Wastvedt, Møvikvegen 193, 5357 FJELL
E-post: oa.was@imf.no

Søknadsfrist: 14. august 2020