Det er nå innført forbud mot arrangement

Foto: CDC

ImF Midthordland ber ansatte og frivillige medarbeidere i alle organisasjonsledd bidra til å forhindre spredning av koronaviruset. Vi oppfordrer alle til å ta på alvor de råd og bestemmelser som til enhver tid blir gitt av sentrale og kommunale helsemyndigheter!

Helsedirektoratet har 12.03.2020 besluttet forbud mot og stengning av ulike arrangement og tilbud for å hindre spredning av korona-viruset, og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Oppdatert informasjon her!

Vi tolker dette forbud slik at alle møter, gudstjenester, lag- og forenings-samlinger nå ikke kan gjennomføres og må utsettes eller avlyses! ImF Midthordland avlyser derfor all reisevirksomhet, og vi vil ikke sende ut forkynnere og andre i perioden 13. mars til og med 13. april  2020. Perioden vil kunne bli forlenget.

Konferansen LEVANDE 2020 som skulle vært arrangert på Nordhordland Folkehøyskole lørdag 14. mars er avlyst.

Fjell-ly holdes også stengt inntil videre. Dette gjelder hele leirstedet, inkludert gymsalen og bowlingen.

La oss takke for at vi i denne tiden kan legge alt i hendene til vår himmelske Far! Den Hellige Ånd samler oss også når de fysiske mulighetene for å være sammen begrenser seg, og bønneretten begrenses ikke av smittevernhensyn. Vi oppfordrer alle til å be for land og folk i denne situasjonen!

Mvh Ole A. Wastvedt, Kretsleder ImF Midthordland