Barne- og ungdomsrådet

Barne- og ungdomsrådet (BUR) har sammen med UNG-Lederen i kretsen ansvaret for barne- og ungdomsarbeidet til ImF-Ung Midthordland, både leirarbeidet på Fjell-ly og oppfølging av de lokale barne- og ungdomslagene. Instruksen for BUR sier noe om hovedsaken i BUR sitt arbeid: «BUR skal ta seg av arbeidet mellom born og unge i krinsen, for å vekkja og vinna dei for Kristus, og vara dei hjå Han.»

BUR består etter årsmøtet 2019 av følgende personer: Kristoffer Algrøy, Elisa Urhaug og Hanne-Agnete Holmedal. Erlend Ristesund og Tiril Wanvik er innvilget permisjon ut valgperioden pga utenlandsstudier.

Ole Andreas Wastvedt (Fungerende UNG-Leder) og Benjamin Løland (T2-student med praksis i UNG-avdelingen) møter fast i Barne- og Ungdomsrådet.

BUR sin handlingsplan for 2020:

  1. Ansette ny UNG-Leder i 100% stilling – Se ledige stillinger!
  2. Rekruttere flere frivillige ledere til leirene på Fjell-ly (Etablere faste leirlederteam)
  3. Samarbeide med Nordhordland Indremisjon om lokal lederkonferanse – Vi er medarrangør av LEVANDE-Konferansen på Frekhaug – Lørdag 14. mars 2020
  4. Etablere et tettere samarbeid med Bergens Indremisjon om å arrangere leirer på Fjell-ly
  5. Utarbeide ny strategiplan for ImF-Ung Midthordland for perioden 2020-2025 (Vedtas på årsmøtet 6. juni 2020)
  6. Lederoppfølging av lagene i kretsen