Barne- og ungdomsrådet

Barne- og ungdomsrådet (BUR) har sammen med barne- og ungdomslederen ansvaret for barne- og ungdomsarbeidet i ImF Ung Midthordland, både leirarbeid og lokallag. Instruksen for BUR sier noe om hovedsaken i BUR sitt arbeid: «BUR skal ta seg av arbeidet mellom born og unge i krinsen, for å vekkja og vinna dei for Kristus, og vara dei hjå Han.»

BUR består etter årsmøtet 2019 av følgende personer: Kristoffer Algrøy, Elisa Urhaug, Erlend Ristesund, Tiril Wanvik og Hanne-Agnete Holmedal.