Barne- og ungdomsrådet

Barne- og ungdomsrådet (BUR) har sammen med barne- og ungdomslederen ansvaret for barne- og ungdomsarbeidet i ImF Ung Midthordland, både leirarbeid og lokallag. Instruksen for BUR sier noe om hovedsaken i BUR sitt arbeid: «BUR skal ta seg av arbeidet mellom born og unge i krinsen, for å vekkja og vinna dei for Kristus, og vara dei hjå Han.»

Fra årsmøtet i 2016 til årsmøtet i 2017 består BUR av følgende medlemmer: Anny Rødstøl, Amund Lauvrak, Willy Eikevåg, Anette Wastvedt, Roy Stamnes, Kristoffer Algrøy (1. vara) og Geirmund Flaten (2.vara).

På BUR-møtet 15.juni konstituerte BUR seg med Anette Wastvedt som leder og Anny Rødstøl som nestleder.