Besøk av ImF Ung Midthordland?

Logo_Midthordland-01Ansatte i ImF Ung Midthordland vil veldig gjerne kommer seg rundt på besøk til de ulike bedehusene og lagene i kretsen. Vi kan være behjelpelig med andakt++ både på barne- og ungdomslag, familiemøter og vanlige møter. Vi kan også være med på styremøter/ledermøter dersom noen ønsker, for å følge opp de lokale lederne og gi inspirasjon. Vi kan også være behjelpelig dersom noen ønsker å starte opp nye lag. Ta kontakt med ImF Ung Midthordland på s.kausland@imf.no, eller tlf. 47476033, hvis du vil ha kontakt med oss.