Forfatterarkiv: Andreas Evensen

Kontoret er julestengt

stallKontoret på Fjell-ly er stengt til over nyttår. De ansatte er etter planen tilbake 2.januar. Kretsleder leser e-post sporadisk, og kan nås på hk.alg@imf.no.

Vi vil benytte anlendingen til å ønske alle en riktig god juletid, og et godt nytt år når den tid kommer!

Vegen Fram og Fjell-ly Posten

VegenFram52013Kretsbladet «Vegen Fram» er på vei ut i postkassene, men i mellomtiden kan du lese bladet her.

I desembernummeret er også «Fjell-ly Posten» med, og den kan du lese her. Der kan du lese om tenleiren, se masse bilder fra leirhøsten, få mer info om to viktige arrangement til våren og se om det er en leir som kan passe for deg på leirplakaten for våren.

 

 

Ny barne- og ungdomsleder og navneendring

Det nærmer seg 1.januar og da skjer det to ting som har betydning for kretsen:

Ny barne- og ungdomsleder

1. januar slutter Andreas Evensen i MI og begynner som daglig leder av ImF-UNG. Det har ikke lykkes å få inn en erstatter i lederstillingen, så inntil videre vil Inge W. Økland fungere som leder. Dersom du vil ha kontakt med barne- og ungdomsarbeidet er det altså Inge du må kontakte på ene eller andre måten. E-post: i.okland@imf.no, tlf. 56310440. Vi håper å få inn en ny person i stillingen i løpet av våren.

Navneendring

På årsmøtet i juni ble det vedtatt å endre navn på kretsen fra Midthordland Indremisjon til ImF Midthordland (juridisk: Indremisjonsforbundet Midthordland), og at denne endring skal tre i kraft f.o.m. 1.januar. Det vil sikkert ta litt tid, både for ansatte og alle som på en eller annen måte er engasjert i bedehus og på Fjell-ly, å bli vant til dette, men det vil gå seg til! Noe av poenget med endringen er at det vil bli lettere å kommunisere, særlig for en del unge, hvilken sammeheng vil er en del av.

Vegen Fram på nett

VegenFram52013Oktoberutgaven av kretsbladet «Vegen Fram» er kommet i postkassene. De av dere som ikke får papirutgaven kan lese den ved å klikke her. Dersom du vil ha den i posten så kan du kontakte kretskontoret på midthordland@imf.no eller 56310440.

Andreas Evensen til ImF Ung – oppdatert

ImF Midthordland sin barne- og ungdomsleder, Andreas Evensen, går over i stillingen som daglig leder i ImF Ung over nyttår. Les mer om dette i artikkelen fra sambåndet.no.

Kretsleder og kretsstyret må da jobbe med å få inn en ny person i stillingen, og/eller jobbe med helheten i stillingskabalen i ImF Ung Midthordland. Vær med og be for den prosessen og for at de kan finne gode kandidater.

Oppdateringen: Stillingen er utlyst og du kan lese stillingsutlysningen her. Del den gjerne med noen som du tenker kan være aktuelle kandidater.

«MANN» utsatt

mann-a5Arrangementet «MANN», som er etter planen skulle arrangeres 14.november, er dessverre utsatt til over nyttår pga. sykdom. Vi kommer tilbake med en ny dato så fort vi klarer. Stay tuned!